22 december 2018 Shopping by candlelight

                    Raboplein 18.00 uur tot 18.30 uur en 19.30 tot 20.00 uur

25 december 2018 Kerstviering Zenderen 

                     Aanvang 10.00 uur

7 januari 2019 Aanvang repetitie en nieuwjaarsreceptie                 

9 februari 2019 Vormselviering Zenderen

                      Aanvang 19.00